MassageTherapie

&

Lichaamsgerichte Therapieën gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeswijzen 
Lichaamsgerichte consulten

TuiNa-Massagetherapie 


Stoelmassages ( voor senioren ook service aan huis)  


 De volgende prestatiecodes worden door de meeste zorgverzekeraars ook in 2022 geaccepteerd:- 24105-24513


Lichaamsgerichte Psycho- sociale therapie   24513

Lichaamsgerichte psycho-sociale therapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. Behandelingen worden gecombineerd met inzichts-& waarnemingsoefeningen ,gerichte aanpak van blokkades op fysiek & mentaal niveau alsook individuele leefstijlsuggesties.


 

Tuina 24105

Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. Vaak wordt een op Shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.

Behandelingen zijn vaak een combinatie van meridiaan-massage, diepe technieken,rekkingen/strekkingen maar ook het gebruik van hulpmiddelen bijv. infrarood,hotstones,moxa, bijenwas & gember in combinatie met heerlijke natuurlijke oliën.Informeer bij je verzekeraar of vergoeding van aan de code gerelateerde behandelvormen (codes) voor vergoeding in aanmerking komt.
"Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

Catcollectief
Catvergoedbaar.nl
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info