Welkom bij TaoHealing


Praktijk voor Massagetherapie &Psycho-sociale 


Lichaamsgerichte Therapieën gebaseerd op de Traditionele Chinese Geneeswijzen bij klachten van fysieke en/of  emotionele aard

(zoals  stress-vermoeidheid-burn-out-herstel)

 

bij behoefte aan ondersteuning bij veranderingsprocessen door  lichaamsgerichte therapie/coaching 
(combinatietherapie/coaching afgestemd op je persoonlijke behoeften)


       bij stress-gerelateerde fysieke klachten

(behandelingen op basis van Oosterse Tuina-& Shiatsu massagetherapieën) De volgende prestatiecodes worden door de meeste zorgverzekeraars ook in 2021 geaccepteerd:

24102- 24105-24005-24513

 


Lichaamsgerichte Psycho- sociale therapie   24513

Lichaamsgerichte psycho-sociale therapie is een overkoepelend begrip voor verschillende behandelingsvormen die als uitgangspunt hebben dat het menselijk lichaam, gedachten, emoties en gevoelens samenhangen en dat er door deze samenhang wegen bestaan om het welbevinden van de mens te verbeteren. Behandelingen worden gecombineerd met inzichts-& waarnemingsoefeningen ,gerichte aanpak van blokkades op fysiek & mentaal niveau alsook individuele leefstijlsuggesties.


 

Tuina 24105

Tui Na (ook wel aangeduid als Tuina) is een Chinese vorm van massage. Letterlijke betekenis: Tui=duw en Na=grijp. Vaak wordt een op shiatsu (dat wil zeggen drukpuntmassage) gelijkende vorm van massage toegepast. Andere vormen van Tui Na maken gebruik van het manipuleren van de ledematen.

 

Overige natuurgeneeskunde 24005

De behandelvorm en prestatiecode ”Overige natuurgeneeskunde” is van toepassing als de therapeut eclectisch en holistisch werkt volgens de richtlijnen van het CAT-competentieprofiel. Het is een verzamelnaam voor natuurgeneeskundige behandelingen die niet onder de overige benoemde behandelvormen vallen. Veel natuurgeneeskundige behandelvormen zijn benoemd en hebben hun eigen prestatie code.

 

Shiatsu therapie/massage 24102

Shiatsu is een Japanse massagemethode waarbij de drukpunten in de meridianen, de energiekanalen van het lichaam, behandeld worden. ‘Shi’ betekent vinger en ‘atsu’ betekent druk. Alvorens met de shiatsubehandeling van start te gaan, zal de therapeut eerst informeren naar de medische voorgeschiedenis van de patiënt.

 Informeer bij je verzekeraar of vergoeding van aan de code gerelateerde behandelvormen voor vergoeding in aanmerking komt.
"Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl

Catcomplementair.nl
GAT Klacht & Tuchtrecht
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info